fredag 28 juni 2024

Work to live or live to work?

 Hej!

Jag har de senaste åren läst kurser och kompletterat min norska utbildning. Nu har jag skrivit en B-uppsats i historia som jag vill dela, ifall någon är intresserad. Den handlar om hur arbete och synen på arbete framställs i Hilma Angered-Strandbergs roman från 1899: Den nya världen

Jag lärde mig mycket och hade nöje av att skriva den. Vad arbete betyder i våra liv är ett lika aktuellt tema nu som då, och Angered-Strandbergs författarskap var som en skattkista att dyka ned i för den som vill ha förstahandsreportage om emigrant-Amerika. Man följer inte minst det inre livet hos en medveten och observant kvinna som gör ett så stort äventyr. Angered-Strandberg är den enda kvinnliga författaren som har beskrivit detta med förstahandsinformation. Att synen på arbete skiljer sig mellan USA och Sverige är också något som framgår i romanen.

Här kan du läsa uppgiften: Work to live or live to work