fredag 17 november 2017

Ett läsarinlägg

Här är ett läsarinlägg jag skrev i viss frustration, som jag gärna delar här också: (från GP 22 september):